Informácie o subjekte

Nářadí Hornig s.r.o.

Záhradní 1005, Jilemnice, 51401, Česko

Právnická osoba

EZ_1004457

03626121_CZ

03626121_CZ

01.03.2021