Informácie o subjekte

ABICOR BINZEL SLOVENSKO, s.r.o.

Priemyselná ul. 1239, Šamorín, 931 01

Právnická osoba

EZ_1001418

17639751

17639751

02.09.2019