Informácie o subjekte

ZENCO Corp. a.s.

Provozní 5492/3, Ostrava, 72200, Česko

Právnická osoba

RV22NEO0000430

09862421_CZ

09862421_CZ

24.11.2022