Informácie o subjekte

FRANCK SLOVAKIA s.r.o.

Ulica Svornosti 43, Bratislava, 82106

Právnická osoba

NEV000324

48229415

48229415

08.02.2016