Informácie o subjekte

Porsche Slovakia, spol. s r.o.

Vajnorská 160, Bratislava, 83104

Právnická osoba

NEV000348

31362788

31362788

08.02.2016