Informácie o subjekte

SCHNEIDER ELECTRIC SLOVAKIA, spol. s r.o.

Karadžičova 16, Bratislava, 82108

Právnická osoba

NEV000308

35723394

35723394

08.02.2016