Informácie o subjekte

ABEL - Computer, s.r.o.

A.Hlinku 6, Čadca, 02201

Právnická osoba

NEV001590

31634788

31634788

17.02.2016