Informácie o subjekte

AGRIFOP, a.s. Stakčín

Duchnovičova 573/18, Stakčín, 06761

Právnická osoba

NEV001591

31713238

31713238

17.02.2016