Informácie o subjekte

ROMI vending s. r. o.

L. Novomeského 767/24, Šaľa, 92701

Právnická osoba

RV23NEO0000809

55412114

55412114

08.12.2023