Informácie o subjekte

Zemplínska Veľkoobchodná Spoločnosť, a.s.

Skladná 3, Trebišov, 07501

Právnická osoba

NEV032400

36199583

36199583

29.01.2019