Informácie o subjekte

AKAT INDUSTRIES s.r.o.

Kalinčiakova 24, Ivanka pri Dunaji, 900 28

Právnická osoba

NEV023374

31338135

31338135

03.11.2016