Informácie o subjekte

Bittner print s.r.o.

Ivanská cesta 2C, Bratislava, 82104

Právnická osoba

NEV000253

35736534

35736534

19.01.2016