Informácie o subjekte

ACE MEDIA s. r. o.

Rudňany 331, Rudňany, 05323

Právnická osoba

NEV1004003

53267508

53267508

06.11.2020