Informácie o subjekte

AGEM COMPUTERS, spol.s r.o.

Panónska 42, Bratislava, 85101

Právnická osoba

NEV1000312

35692715

35692715

03.04.2019