Informácie o subjekte

PURGINA spol. s r.o.

Brigádnická 68, Bratislava, 84105

Právnická osoba

NEV000286

30776252

30776252

28.01.2016