Informácie o subjekte

AG FOIL EUROPE s.r.o.

Kopčianska 3756/10, Bratislava, 85101

Právnická osoba

NEV000316

36239887

36239887

08.02.2016