Informácie o subjekte

ABICOR BINZEL SLOVENSKO, s.r.o.

Priemyselná ul. 1239, Šamorín, 931 01

Právnická osoba

NEV001489

17639751

17639751

17.02.2016