Informácie o subjekte

ADRIAN MED, s.r.o.

Lazovná 53, Banská Bystrica, 97401

Právnická osoba

NEV024506

36620475

36620475

24.11.2016