Informácie o subjekte

AKP spol. s.r.o.

Štolcova 31, Brno, 61800, Česko

Právnická osoba

NEV1002547

44013833_CZ

44013833_CZ

20.02.2020