Informácie o subjekte

365.invest, správ. spol., a. s.

Dvořákovo nábrežie 4, Bratislava, 81102

Právnická osoba

NEV001537

31621317

31621317

17.02.2016