Informácie o subjekte

Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.

Jurkovičova 45, Skalica, 90901

Právnická osoba

NEV000315

35895772

35895772

08.02.2016