Informácie o subjekte

AGRO CS Slovakia, a.s.

Nám. Republiky 5, Lučenec, 98401

Právnická osoba

NEV001089

36042161

36042161

12.02.2016