Informácie o subjekte

ACEA s.r.o.

Hany Meličkovej 2991/24, Bratislava, 84105

Právnická osoba

NEV1000212

46969055

46969055

22.02.2019