Informácie o subjekte

OLD HEROLD, s.r.o.

Bratislavská 36, Trenčín, 91105

Právnická osoba

NEV000285

36380547

36380547

28.01.2016