Informácie o subjekte

ADIP SLOVAKIA, spol. s r.o.

Partizánska cesta 97, Banská Bystrica, 97401

Právnická osoba

NEV001548

36637637

36637637

17.02.2016