Informácie o subjekte

ADAMS TRADE a.s.

Bardejovská 98, Košice, 04011

Právnická osoba

NEV001112

43836101

43836101

12.02.2016