Informácie o subjekte

Slovak Direct, spol. s r.o.

Nové Záhrady I/11, Bratislava, 82105

Právnická osoba

NEV000304

35929944

35929944

08.02.2016