Informácie o subjekte

A.B. PIEŠŤANY, s.r.o.

Vajanského 58, Piešťany, 92101

Právnická osoba

NEV025831

34139877

34139877

12.01.2017