Informácie o subjekte

OMV Slovensko, s.r.o.

Einsteinova 25, Bratislava, 85101

Právnická osoba

NEV000258

00604381

00604381

21.01.2016