Informácie o subjekte

ZENOVA Labs., s.r.o.

Pezinská 509/47, Svätý Jur, 90021

Právnická osoba

NEV021898

36288004

36288004

12.09.2016