Informácie o subjekte

ABRISO SK s.r.o.

Buzická 112, Čečejovce, 04471

Právnická osoba

NEV001104

36607088

36607088

12.02.2016