Informácie o subjekte

TUBA s.r.o.

Mateja Bela 2451/33, Trenčín, 91108

Právnická osoba

RV23NEO0000477

54795303

54795303

21.01.2023