Informácie o subjekte

AGRO JESEN s. r. o.

Mlynská Dolina 236, Veľké Zlievce, 99123

Právnická osoba

RV23NEO0000487

54527902

54527902

23.01.2023