Informácie o subjekte

AGROCULTUR BIO, s.r.o.

Biovetská 903/32, Nitra, 94905

Právnická osoba

NEV024510

36541141

36541141

24.11.2016