Informácie o subjekte

NOVIO, s.r.o.

1. mája 386/11, Leopoldov, 92041

Právnická osoba

NEV000254

48110591

48110591

19.01.2016