Informácie o subjekte

AGRI CS Slovakia s.r.o.

Zlatomoravecká cesta 504, Nitra, 94901

Právnická osoba

NEV021696

31421105

31421105

07.09.2016