Informácie o subjekte

agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik

Výstavná 4, Nitra, 94901

Právnická osoba

NEV025776

36855642

36855642

04.01.2017