Informácie o subjekte

SOLAR MB s. r. o.

Váhovská cesta 755, Dolná Streda, 92563

Právnická osoba

RV23NEO0000681

54696925

54696925

17.07.2023