Informácie o subjekte

AEE BATTERY s.r.o.

Cementárenská cesta 4, Banská Bystrica, 97401

Právnická osoba

NEV029564

50503952

50503952

21.02.2018