Informácie o subjekte

Advedia s.r.o.

Čenkovce 123, 930 39

Právnická osoba

NEV024572

36686395

36686395

02.12.2016