Informácie o subjekte

HENKEL SLOVENSKO, spol. s r.o.

Mlynské nivy 55, Bratislava - mestská časť Ružinov, 821 09

Právnická osoba

NEV000263

17324246

17324246

21.01.2016