Informácie o subjekte

ACTIVA Grill s.r.o.

Klatovská třída 1569/79, Plzeň, 30100, Česko

Právnická osoba

RV22NEO0000268

07596375_CZ

07596375_CZ

02.03.2022