Informácie o subjekte

ALACRES s.r.o.

Piešťanská 86, Veľké Kostoľany, 92207

Právnická osoba

NEV1000035

48247413

48247413

12.02.2019