Informácie o subjekte

AGRAX, spol. s r.o.

Košútska 1364, Sládkovičovo, 92521

Právnická osoba

NEV001085

36230332

36230332

12.02.2016