Informácie o subjekte

ADAM a SYN s.r.o.

Jeséniova 3/a, Bratislava, 83101

Právnická osoba

NEV1002766

35842130

35842130

26.03.2020