Informácie o subjekte

AGORA DMT, a.s.

Řípská 1321/11c, Brno - Slatina, 627 00, Česko

Právnická osoba

NEV1003684

27747255_CZ

CZ27747255

27747255_CZ

31.08.2020