Informácie o subjekte

AC Marca Slovakia s.r.o.

Ružová dolina 6, Bratislava, 82108

Právnická osoba

NEV023876

36219169

36219169

14.11.2016