Informácie o subjekte

LAURES s. r. o.

Kukorelliho 2944/55, Bardejov, 085 01

Právnická osoba

RV23NEO0000624

54761158

54761158

31.05.2023