Informácie o subjekte

Ing. Karol Lacko - NOBA - MERK FOOD

Staničná 1522/20, Holíč, 90851, okr. Okres Skalica

Fyzická osoba - podnikateľ

NEV000336

22706852

22706852

08.02.2016