Informácie o subjekte

ELPRO, s.r.o.

Napájadlá 19, Košice, 04012

Právnická osoba

NEV000261

31718604

31718604

21.01.2016